Преводачески услуги


Showing 5 from 5 Items
  • Item thumbnail
    0

    НЕЛИ ГЬОШЕВА - ЛИЦЕНЗИРАН ПРЕВОДАЧ

    Превод, заверка и легализация на документи, съобразени с институционалните изисквания. Приравняване на академични степени и квалификации(NARIC). Консултантски услуги и документално асистиране. Счетоводно и административно обслужване. Трайно установяване, Бизнес управление и Социална политика.